Kongelyset er en integreret Rudolf Steiner institution på Frederiksberg med plads til 28 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn.

Vi bor på Kongensvej 1, næsten lige overfor den dejlige Frederiksberg Have.

Et par gange om året holder vi informationsmøde, hvor man kan høre lidt om institutionen, blive vist rundt og stille spørgsmål.
Af respekt for børnenes rytme og hverdag modtager vi desværre ikke besøg på andre tidspunkter.

Infomøde: mandag d.09.08.2023 kl. 15.15-16.

I vil høre fra os, hvis jeres barn tilbydes en plads. Vi har desværre ikke tid til at svare på henvendelser vedr. ventelisten, da vi får mange hver dag og den tid vi evt. skulle bruge på at besvare dem, vil vi hellere bruge på Kongelysets børn