Vuggestue

Dagsrytme for vuggestuebørn

Rytme er et grundliggende princip i Steiner-pædagogikken. I vuggestuen er der rytme i dagen, lidt i ugen og i årstiderne.

Dagen begynder oftest ude i haven med fri leg, hvorefter vi samles for at gå ind. Inde gøres hver enkelt barn klar til frokost. Vi samles om bordet i stilhed, og synger hver dag samme sang om lyset, som vi tænder. Derefter synger vi sangen om den mad, vi vil spise. Vi spiser, og synger til slut Tak for maden. Børnene leger frit, imens de én efter én gøres klar til middagsluren. Når børnene vågner, leger de frit, indtil forældrene kommer for at hente dem. I denne dagsrytme ligger konstant vekslen imellem samling og frihed.

Kl. 8.00 – Børnene modtages i vuggestuen og får brød, frugt og vand.
Kl. 9.50 – Børnene går ind og vasker hænder
Kl. 10.00 – Sangleg
Kl. 10.30 – Frokost
Kl. 11.30 – Pusling og putning
Kl. 14.00 – Eftermiddagsmad
Kl. 15.00 – Afhentning

Forår/sommer/efterår er børnene som regel ude både om morgenen og eftermiddagen. Vinter afleveres de indenfor og er kun ude om eftermiddagen.

LEGETØJ OG FYSISKE RAMMER

Ideelt set bør vi som opdragere ikke byde børnene noget, som vi ikke har forholdt os til. Der må være en hensigt med alt, hvad vi omgiver barnet med. Således bliver alle elementer i vuggestuerne og børnehaverne kulturbærende værdier. De overordnede værdier er sandt, skønt og godt. Legetøjet er derfor smukt udformet og forarbejdet i udsøgte materialer af ren og organisk kvalitet. Formen er enkel, fordi det vækker barnets egen fantasi. En stor bil, der ikke har farve, kan med barnets egen fantasi blive både bus, brandbil, skraldebil og meget andet. I vuggestuen giver vi børnene forskellige træsorter, uld, bomuld og silke. Farverne på legetøj og tekstiler er rene og organiske. Børnene oplever også på forskellig vis de 4 elementer jord, ild, luft og vand.

Efterligning er også et grundliggende princip i vores måde at arbejde med børnene på. I de første syv leveår forbinder barnet sig med verden gennem efterligning. Som opdragere må vi derfor altid stræbe efter at være gode forbilleder. I det omfang de er interesserede, deltager børnene i det daglige praktiske arbejde. En del af børnenes legetøj er mindre udgaver af de redskaber, vi bruger. I haverne er der for eksempel koste, skovle og river, så børnene kan ”arbejde” sammen med os. Når den voksnes arbejde er gennemtrængt af kærlighed til handlingen, vil barnet optage den gode stemning i sig, og det vil påvirke dets følelsesliv i en positiv retning.

Om eget legetøj i børnehaven: Ofte vil børnene gerne have deres eget legetøj med i børnehave. Vi beder jer dog om at lade det blive hjemme på grund af vores pædagogik på området. Det skaber også unødvendigt drama i forhold til de andre børn, og barnet slipper for at bekymre sig om legetøjets ve og vel i løbet af dagen.

De børn der sover til middag må have et sovedyr med som bor i barnets krybbe.

MADORDNING

I både vuggestuen og børnehaven laver vores dejlige køkkendame hver dag mad til børnene. Vi spiser friskbagt rugbrød med varierende pålæg. Det kan for eksempel være ost, hjemmelavet grøntsagspostej, rødbeder, gedefeta, æg, mandelsmør, surkål, figen, gomasio og agurk.

Til formiddag og eftermiddag er der også tilbud om lidt at spise. Det består som regel af gulerødder og knækbrød om formiddagen og friskbagte boller og frugt om eftermiddagen.

Alt hvad børnene får er økologisk/biodynamisk og vegetarisk. Til alle måltider drikker vi vand.
Sig til, hvis dit barn er allergisk over for noget. Så finder vi ud af noget.

SKIFTETØJ

Det er vigtigt, at børnene er ordentligt og varmt påklædt til en hel dag i institution.
Vi anbefaler i vinterhalvåret:

* Uldundertøj

* En varm og vandtæt flyverdragt

* Regntøj der kan komme uden på flyverdragten

* Termostøvler eller vinterstøvler

* Elefanthue

* Vanter

* Ulden trøje

Og et helt sæt tøj og undertøj i posen i garderoben

* Sko eller sandaler og gummistøvler

* Regntøj

* Sommerhat

Og et helt sæt tøj og undertøj i posen

I vuggestuen desuden:

* Et sæt let og blødt tøj til at sove i.

Det er meget vigtigt at der er navn i ALT tøj og sko.

Derudover skal barnet have hjemmesko, der passer.

I vuggestuen desuden til at sove i:

En ulddragt eller to-delt sæt i uld

Tykke sokker

En ulden hue

Vanter

I sommerhalvåret:

Let og behageligt bomuldstøj, gerne flere lag så det kan varieres efter temperaturen

Vuggestuens møde- og afhentningstider
Institutionen har dagligt åbent fra kl. 8.00 til 15.00, men barnet skal møde senest kl. 9.00 med mindre andet er aftalt med pædagogerne. Det er vigtigt at give besked, hvis det er andre end vanligt, der henter barnet. I modsat fald vil barnet ikke blive udleveret.

Et ord omkring aflevering/afhentning:
Undgå for alles skyld at trække afleveringen i langdrag. Ved afhentning kan man bedre lige veksle et ord med pædagogen og høre om dagen. Det giver den bedste og mest rolige stemning, hvis alle forældre så vidt muligt forsøger at koncentrere sig om deres eget barns aflevering/afhentning og ikke skaber stor ståhej i hele børnegruppen. Man må selvfølgelig godt sige hej. Det er jo ikke meningen, at alle skal gå tyngede og alvorlige omkring: det er simpelthen bare bedst for børnene, hvis de ikke skal opleve alle forældres ”tryllekunster” ved hver afhentning for eksempel, siger vi med et smil.

Sygdom hos barnet

Når barnet er sygt skal det have ekstra pleje og dette skal foregå derhjemme. Såfremt barnet bliver utilpas i løbet af dagen, bliver der ringet efter forældrene, som så skal hente barnet. Institutionens personale vurderer om barnet er friskt nok til at være i institution i tvivlstilfælde.

Sygdomspolitik
Vi mener, at børns sygdom, sundhed og trivsel er et fælles ansvar mellem institutionen og forældrene. Det kræver gensidig respekt at udøve dette fælles ansvar. Det syge barns behov bør altid komme i første række. Dette sikres bedst via åben dialog og tillid til hinandens dømmekraft.

Vi vil gerne vide, hvordan jeres barn har sovet og det har spist. Selv små ændringer har en betydning for os, så vi kan møde jeres barn i forståelse. For selvom vi er hurtige til at afkode jeres barns kropssprog og har mange års erfaring med små børn børnesygdomme, så er det jer, der kender dem bedst og i takt med, at vi lærer jeres børn at kende, jo bedre bliver vi til at vurdere deres almene trivsel.

Et sygt barn er således ikke reduceret til et barn med feber eller andre målbare tegn. Det er helhedsindtrykket af barnet, der bedømmes. Det kalder vi barnets almene trivsel, og det er det, der ligger til grund, når vi her vurderer om barnet fysisk og psykisk har overskud til at følge hverdagen i børnegruppen. Feber er kun en blandt flere ting, vi vurderer, når det skal afgøres om et barn er sygt eller ej. Specielt hos små børn kan temperaturen svinge meget, da temperaturreguleringen ikke er fuldt udviklet før 3-4 års alderen. Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at feber er en naturlig del af kroppens immunforsvar, og det derfor ikke er hensigtsmæssigt at forsøge at slå feberen ned med febernedsættende medicin som for eksempel Panodil.

Barnets psykiske velbefindende er en faktor, der indgår i vurderingen af den almene trivsel. Et utrygt og ulykkeligt barn er ikke nødvendigvis sygt, men det kan godt have et stort behov for sin mor eller far. Hvis et barn er usædvanligt træt har det slet ikke overskud til at indgå i hverdagen. Hensynet til de andre børn indgår også i vurderingen. Hvis et barn kræver ekstra meget omsorg, bliver der mindre tid til de øvrige børn. Husk også ved feber, diarré, at det er vigtigt at holde barnet hjemme, indtil barnet har været symptomfrit i et døgn.

Retningslinjer til vurdering af barnets helbredsmæssige tilstand:
for at være i institutionen skal barnet kunne deltage i den daglige rytme, have det godt fysisk og psykisk og være uden sygdomstegn. Hvis I om morgenen er i tvivl om barnets velbefindende, må I gerne ringe, så vi sammen kan forsøge at vurdere det inden aflevering. Der kan være smitsomme sygdomme i omløb, som forældrene ikke er opmærksomme på.

I sidste ende er det pædagogen, der afgør om barnet er frisk nok til at være i institutionen.

Lus
Ubudne gæster i håret er desværre ikke et særsyn. Kæm gerne børnene forebyggende.

Sygemelding
Når barnet er sygt, bedes I give besked om morgenen på den første sygedag via sms til vuggestuen eller børnehavens mobiltelefon.

Søvn

Søvnfysiologisk er det mest korrekt at lade et barn sove til det vågner og ikke vække det. Søvnforskere har påvist, at god søvn avler god søvn. Et barn som er udhvilet ved at vågne af sig selv fra middagsluren, finder også nemmere ro om aftenen. Vi ønsker derfor helst ikke at vække børnene af deres søvn.

Under søvnen foregår mange vigtige processer; for eksempel opbygning af væksthormon og immunsystem, heling af betændelse, cellereparation, intellektet udvikles og opbygges.