Den styrkede pædagogiske læreplan

Kongelysets læreplan er et levende dokument, som vi arbejder ud fra.
Vi tilser læreplanen hvert 2. år, reviderer og opdaterer løbende.

Evaluering af læreplanen er igangsat.