Pædagogik og praktisk

I Kongelyset arbejder vi ud fra Rudolf Steiners forståelse af det lille barn. Det betyder bl.a., at hverdagen i Kongelyset er struktureret forudsigeligt: Vi gør de samme ting hver dag, på de samme tidspunkter. Vi følger den samme rytme hver dag og årstidernes skiften. Vi arbejder ud fra, at barnet er et efterlignende og et sansende væsen. Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i en tydelig rammesætning, hvor vi veksler mellem fælles aktiviteter i form af sangleg, eventyr, måltider mv. og fri leg. Derigennem skaber vi ro og nærvær. 

Vuggestuens og børnehavens overordnede målsætning er at skabe et miljø for børnene, hvor de hver især får mulighed for at udvikle de egenskaber, som de skal bruge for at finde deres egen vej i livet. Kongelyset arbejder ud fra en antroposofisk livsanskuelse. 

LEGETØJ OG FYSISKE RAMMER
Ifølge Rudolf Steiner bør vi som opdragere ikke byde børnene noget, som vi ikke har forholdt os til. Legetøjet er derfor smukt udformet og forarbejdet i udsøgte materialer af ren og organisk kvalitet. Formen er enkel, fordi det vækker barnets egen fantasi. En stor bil, der ikke har farve, kan med barnets egen fantasi blive både bus, brandbil, skraldebil og meget andet. I vuggestuen giver vi børnene forskellige træsorter, uld, bomuld og silke. Farverne på legetøj og tekstiler er rene og organiske. Børnene oplever også på forskellig vis de 4 elementer jord, ild, luft og vand. Indretningen og arkitekturen i både børnehave og vuggestue er hjemlig. Når børnene tegner, er det med bivoksfarver.

EGET LEGETØJ I KONGELYSET
Ofte vil børnene gerne have deres eget legetøj med. Vi beder jer dog om at lade det blive hjemme. Barnet slipper på den måde for at bekymre sig om legetøjets ve og vel i løbet af dagen, og det kan fokusere på det, vi er fælles om i Kongelyset.

MADORDNING
I både vuggestuen og børnehaven laver vores kok hver dag mad til børnene. Menuen består pt. af:
Mandag: Madpakker lavet af mor og far
Tirsdag: Grød med hasselnødder og æblemos
Onsdag: Kongens pizza
Torsdag: Friskbagt rugbrød med vegetarisk pålæg.
Fredag: Suppe med fuldkornspasta

Til formiddag og eftermiddag er der også tilbud om mellemmåltid. Det består som regel af gulerødder/æbler og rugbrød om formiddagen og friskbagt brød og sæsonens frugt om eftermiddagen.

Alt hvad børnene får er økologisk/biodynamisk og vegetarisk. Til alle måltider, drikker vi vand. Der serveres ikke kager, is, slik og lign. for børnene i institutionen. Ved fødselsdag skal forældre selv medbringe frugt, der kan deles ud.

MÅLTIDET SOM SAMLINGSPUNKT
Pædagogisk arbejder vi med spisning ud fra en taknemmelighed overfor hvert eneste måltid: Vi synger bordvers, tænder levende lys, smager på al maden, nyder dufte- og synsindtryk, hjælper hinanden, lærer at være stille, lærer at tale sammen, og arbejder med, at alle skal blive hørt.

AFLEVERING
Institutionen har dagligt åbent fra kl. 8.00 til 15.00, men barnet skal møde senest kl. 9.00 med mindre andet er aftalt med pædagogerne. Afhentning sker senest 14.55. Aflevering og afhentning sker i et interval af hensyn til dagens rytme og de andre børn. Vi siger goddag og farvel med hånd til den voksne og børnene hilser med hånd om morgenen, og hopper farvel om eftermiddagen. Dette gør vi for at sikre en nærværende velkomst og afsked. 
Det er vigtigt at give besked, hvis det er andre end vanligt, der henter barnet. I modsat fald vil barnet ikke blive udleveret.

VUGGESTUEN:
Børnene bliver afleveret ved lågen, hvor pædagogerne tager imod barnet om morgenen.
Afhentning sker oppe på stuerne mellem 14.30 og 14.55, med mindre andet er aftalt med pædagogerne.

BØRNEHAVEN:
Børnene bliver afleveret i haven, hvor pædagogerne tager imod barnet, om morgenen.
Afhentning sker udenfor ml. kl. 14.15 og 14.55 med mindre andet er aftalt med pædagogerne.

ET ORD OMKRING AFLEVERING/AFHENTNING
Undgå for alles skyld at trække afleveringen i langdrag. Ved afhentning kan man bedre lige veksle et ord med pædagogen og høre om dagen. Det giver den bedste og mest rolige stemning, og det er simpelthen bare bedst for børnene.

PÅKLÆDNING
Det er vigtigt, at børnene er ordentligt og varmt påklædt til en hel dag i institution. Hold øje med vejrudsigten. Vi er ude nogle timer hver eneste dag, hele året! Det er vigtigt, at der er navn i ALT tøj og sko.
Der må ikke være tegneseriefigurer, glimmer og lign. på tøjet, da vi ønsker fokus på barnet fremfor tøjets udtryk.
ALLE børn i Kongelyset bærer hat/hue hele året, når vi er ude. Det gør de bl.a. for at kunne holde hovedet køligt om sommeren og varmt resten af året.

SKIFTETØJ
Vi anbefaler i vinterhalvåret til garderoben: Uldundertøj, en varm og vandtæt flyverdragt, regntøj der kan komme uden på flyverdragten, termostøvler eller vinterstøvler, elefanthue, vanter, uldtrøje.
I sommerhalvåret: sko eller sandaler, gummistøvler, regntøj, sommerhat.
Hele året skal der være mindst et helt sæt ekstratøj og undertøj i posen samt hjemmesko, der passer.

I vuggestuen desuden: Et sæt let og blødt tøj til at sove i – gerne flere lag, så der kan varieres efter temperaturen, sovehuer efter årstiden.
I vinterhalvåret en ulddragt (evt. todelt sæt i uld) samt tykke sokker.

BLEER OG POTTETRÆNING
Kongelyset sørger for indkøb af bleer, og det er indeholdt i den månedlige betaling. Dvs. der skal ikke medbringes egne bleer.
De fleste børn begynder at vise interesse for at blive renlige i 2-4 årsalderen. I Kongelyset tilbydes vuggestuebørn potten flere gange dagligt fra 2-årsalderen. Pottetræningen sker som et samarbejde med barnets forældre, og det kan være en god ide at arbejde med at smide bleen omkring en længere ferie. Husk rigeligt med skiftetøj til kurven, når barnet har smidt bleen.
Når barnet ikke længere går med ble, skal den forælder, der afleverer, tisse af med barnet, inden aflevering om morgen.

BØRN DER SOVER LUR
I børnehaven vil nogle børn ved indkøringen stadig sove lur. Det forsøger børnehaven at tage højde for, indtil barnet ikke længere behøver luren. I vuggestuen sover alle børn lur. Forældre skal selv vaske sengetøjet – dvs. ca. hver anden fredag tages sengetøjet med hjem. I vuggestuen skal krybben for de børn, der sover udenfor hver morgen reddes af den forælder, der afleverer. Om eftermiddagen bringes madras og sengetøj retur til skabet indenfor af den forælder, der henter.

SYGEMELDING
Når barnet er sygt, bedes I give besked om morgenen på den første sygedag via sms til vuggestuen eller børnehavens mobiltelefon, raskmelding sker ligeledes på vuggestue eller børnehave telefonen.

Husk ved feber og diarré, at det er vigtigt at holde barnet hjemme, 1 døgn efter barnet er symptomfri.

SYGDOM HOS BARNET
Når barnet er sygt skal det have ekstra pleje, og dette skal foregå derhjemme. Såfremt barnet bliver utilpas i løbet af dagen, bliver der ringet efter forældrene, som så skal hente barnet.

Feber er kun en blandt flere ting, vi vurderer, når det skal afgøres om et barn er sygt eller ej. Barnets psykiske velbefindende er en anden faktor, der indgår i vurderingen af den almene trivsel. Hvis et barn er usædvanligt træt, har det ikke overskud til at indgå i hverdagen. Hensynet til de andre børn indgår også i vurderingen: Hvis et barn kræver ekstra meget omsorg, bliver der mindre tid til de øvrige børn.
Det er det pædagogiske personale, der afgør, om barnet er frisk nok til at være i institutionen.

LUS
Ubudne gæster i håret er desværre ikke et særsyn. Kæm gerne børnene forebyggende.

FERIE OG LUKKEDAGE
Kongelyset holder lukket alle helligdage og i de klassiske ferier (uge 42, 2 uger v. jul og nytår, uge 7, påskeugen, de sidste 3 uger af juli). Derudover er der lukket 2 pædagogiske (fre)dage.

BETALING
Forældre opkræves automatisk via kommunen. Udover Frederiksbergs takst pr. mdr. for plads i daginstitution, skal der også betales et forældrebidrag pr. barn (pr. oktobert23 1100 kr. pr. mdr. pr. barn).

Er dit barn indmeldt i Kongelyset og I skal flytte, skal dette meldes til Kongelyset pr mail på info@kongelyset.net, mindst 30 dage inden flytning.

INDKØRING
Foregår over 14 dage og er tilrettelagt af det pædagogiske personale.  Når du/I har fået besked om, at barnet har fået en plads, vil du/I blive inviteret til en opstartssamtale og modtage mere præcis information fra den pædagog, der skal køre barnet ind. Barnet skal være fyldt 1 år ved opstart i vuggestuen.

FORÆLDREBIDRAG OG FORVENTNINGER
Mange vil opleve, at der er meget ro, nærvær og en helt særlig æstetik i Kongelyset. En af grundene til, at det kan lade sig gøre er, at åbningstiderne er, som de er, og at forældrene i det daglige deltager og bidrager med en række ting. Man skal bl.a. være indstillet på:

  • 2 årlige forældremøder (2 i vuggestuen og 2 i børnehaven)
  • 1 årligt årsmøde
  • 1-2 årlige trivselsmøder med fokus på eget barn
  • Den forælder, der afleverer i vuggestuen, skal redde barnets krybbe hver morgen. Om eftermiddagen bringes sengetøjet på plads igen inden barnet hentes. Sengetøjet skal vaskes ca. hver 14. dag.
  • Der er 10 årstidsfester i børnehaven, hvoraf forældre deltager i 4 (fredage i dagstimerne).
  • Bidrage med fx markblomster til høstkranse, hjælpe til med at male krybber og lign. i løbet af året.
  • En forælder skal deltage i bondegårdstur for 3-årige i børnehave.

Derudover er det muligt at få indflydelse ved at stille op til bestyrelsen, og bidrage igennem diverse udvalg fx fondsudvalg, haveudvalg mv.

SØSKENDEGARANTI
Når der kommer en yngre søskende til, så er denne sikret en plads i Kongelyset, men der kan ikke gives garanti for, at præcis behovsdato opfyldes.
Det tilstræbes naturligvis at indfri behovsdatoen. Men hvis der ikke er en plads ledig på behovsdato for søskendebarnet, så tilbydes søskendebarnets forældre i stedet to valgmuligheder: En tidligere dato og en senere dato. Altså de to muligheder, der ligger tættest før og efter behovsdato, vil blive tilbudt. Det er så op til forældrene at afgøre, om man ønsker at betale for at holde pladsen, eller selv klare pasning frem til pladsen er ledig. Hvis forældrene ønsker at betale for at holde pladsen, så kan barnet dog tidligst starte i vuggestuen, når det er fyldt 1 år. 

Eksempel: Barn nr. 1 går i børnehave. Barn nr. 2 fylder 1 år i april og har behovsdato til vuggestuen 1. maj. Men der er en ledig plads i vuggestuen 1. marts og 1. juni. Forældrene tilbydes da begge datoer og må vælge, hvilken en de foretrækker. Men hvis 1. marts vælges, så betaler forældrene for marts og april, men barnet kan først starte indkøring i maj, når det er fyldt 1 år.  Typisk kontaktes forældre til søskendebørn ca. et halvt år før forventet opstart i vuggestuen.

UDMELDING
Udmelding skal ske direkte til lederen via mail. Der kan udmeldes med 5 ugers varsel til udgangen af en måned. Man kan ikke melde sit barn ud i Juni eller juli måned. Dvs. udmelding skal ske i maj eller i August.
Udmeldelse af skolebørn sker (som de eneste) automatisk til 31. juli. Der skal betales både til kommunen og egenbetaling i juli.